Bejelentkezés    Regisztráció

Tartalom

Történet

Csoportunk története 1962-re nyúlik vissza, ekkor alakult meg Dr. Beretzk Péter nemzetközi hírű ornitológus vezetésével mai Szegedi Munkacsoportunk előde. Jelenlegi formában 1996 óta létezik a Csongrád megyei Helyi Csoport: ekkor egyesült a megyében korábban külön működő Hódmezővásárhelyi, Pusztaszeri, Szegedi "Beretzk Péter" és Újszegedi HCS. Eddig mintegy 900-an léptek be tagjaink sorába, jelenleg 6 megyéből közel 300 fizető tagunk van. Tevékenységünk kiterjed Csongrád megye teljes területére, de Békés és Bács-Kiskun megyék déli területeire is. Költségvetésünk az elmúlt évben mintegy 2 millió forint volt. Saját eszközeink értéke mintegy egymillió forint, tagjaink társadalmi munkájának értéke évente kb. 4 millió forint. Valamennyi programunkat társadalmi munkában végezzük:

Tevékenységeink

Madárállomány-felmérések, természetközeli és természetes élőhelyek vizsgálata

A program feladata a Csoport működési területén, mely teljes Csongrád megye illetve Bács-Kiskun és Békés megye Csongráddal határos területei, a természetes és természetközeli állapotú élőhelyek vizsgálata, védett területek állapotának folyamatos nyomon követése (monitorozás), nem védett, de védettségre érdemes természetközeli élőhelyek felkutatása (Csoportunk nevéhez fűződik például a Cserebökényi-puszta és a Pitvarosi-puszták tájvédelmi körzetté válása) és védelmi feladatok végzése
Csoportunk tagjai Csongrád megye valamennyi védett területén végeznek rendszeres felméréseket, a fontosabbakon (Nemzetközi Jelentőségű Madárélőhelyek, fokozottan védett területek, Ramsari Egyezmény hatálya alá eső területek) hetente. A megfigyeléseket a szokásoknak megfelelően az adott év végén eljuttattuk az illetékes Nemzeti Parkokhoz és programirodákhoz. A rendszeresen felmért területek voltak: szegedi Fehér-tó és Fertő, Sándorfalvi rét, Csaj-tó, Baksi puszta, Pitvarosi puszták, Cserebökényi puszták, Makó-Landori erdők, Sándorfalvi homokerdők, Ásotthalmi emlékerdő, Mártélyi holtág, Sasér, Labodári gémtelep, Tiszaalpári rét és holtág, gátéri Fehér-tó, kisteleki Müller-szék és Tóalj, újszegedi Liget, Kardoskúti Fehér-tó. A több száz hektáros területeken madártani adatok gyűjtése mellett botanikai felmérést is végeztünk.
Több év tavaszán a megye legnagyobb részére kiterjedő partimadár-felmérést szerveztünk.

Madarász suli természetvédő tanfolyam szervezése

A szakkör az iskolai tananyagon túli ismereteket ad a diákoknak állatokról, növényekről, természetvédelemről, ökológiáról dia- és videovetítés segítségével, tantermi és terepi foglalkozásokon. 1988 óta folyó program, ahol kiscsoportokban foglalkoztatjuk az érdeklődő gyerekeket.

Természetvédelmi táborok szervezése

A kezdetektől szervez Csoportunk táborokat ismeretterjesztő és tudományos célokkal. A 1983 és 2003 között szervezett Természetvédelmi és Ornitológiai Táborok („TOT”) elsősorban a kisiskolás korosztály és a családok környezeti nevelését szolgálták, alkalmanként akár 200 részvevővel. A tavaszi pusztai táborok célja egy-egy értékes terület felmérése, védettségének előkészítése, a vércse- és szalakóta műfészkek karbantartása.

Jelenleg a Fehér-tavi Ornitológiai Tábort működik folyamatosan.

Ismeretterjesztő előadások szervezése

Rendszeresen szervezünk és tartunk ismeretterjesztő előadásokat a nagyközönség részére művelődési intézményekben, gyerekeknek iskolákban. Szegedi Munkacsoportunk például 1962 óta havonta egy, Újszegedi Munkacsoportunk 1984 óta havonta két alkalommal tart összejövetelt, melyeken madárvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos előadások hangzanak el. Az előadásokról a helyi írott sajtóból, tagjainknak küldött meghívókból, internetes hírlevelünkből szerezhetnek tudomást az érdeklődők.
Iskolák között rendkívül népszerű tevékenységünk a rendhagyó biológia és osztályfőnöki órák megtartása. 1984 óta ezernél több előadást fotóarchívumunk segítségével.

Kirándulások, terepbejárások szervezése, vezetése

Számos kirándulást, túrát vezetünk védett és nem védett területekre (pl. szegedi Fehér-tó) a Nemzetközi Madármegfigyelő Napokon vagy a daruvonulás idején.

Aktív természetvédelem

Fehér gólya-védelem és kutatás.

Minden évben felmérjük a megye gólyaállományát, valamint az Országos gólyavédelmi program szervezése is hagyományosan Szegedről történik, 1958 és 1968 között Dr. Marián Miklós, azt követően Jakab Béla, 1994 óta Lovászi Péter szegedi ornitológusok vezetésével és a Csoport tagjainak aktív részvételével. Az elmúlt öt évben kiemelkedett az 1999. és 2004. évi országos gólyafelmérés szervezése, a "Gólyavédelem a Kárpát-medencében" elnevezésű jugoszláv- magyar-román program szervezése. Ez utóbbi program része volt az a nemzetközi gólyás gyermekrajzpályázat, melyre 4 országból 8555 alkotás érkezett be.
Bővebben itt.

Kék- és vörösvércse-védelem és kutatás.

A vércsetelepítési program elsősorban a veszélyeztetett kék vércse állománycsökkenésének megállítását célozta meg. A telepítések fő területei: Baksi-puszta, Cserebökényi-puszta, Pitvarosi puszták (Montág-gyep, Blaskovics-puszta) és a Vásárhelyi-puszták területei. Mindkét fajnál sikeres telepítési kísérletek történtek. A tevékenység kapcsolódik az Európai Közösség LIFE pályázata által támogatott programhoz.

Szalakóta-védelem

A megfogyatkozott számú szalakóta állományának megmentésére szintén a mesterséges telepítés az egyik alkalmas módszer. Csoportunk tagjai mintegy 400 D típusú odút helyeztek ki és kezelnek a megye területén. A legnagyobb számban a Szeged-Ruzsai úton, Balástya-Szatymaz környékén, a Baksi-pusztán, a Cserebökényi-pusztán és Mórahalom környékén találhatók odúink, melynek mintegy 28-33%-át szalakóta foglalta el!

Rétisas-védelmi program.

Az 1994-ben indult program az Alsó-Tiszavidékről kipusztult rétisas visszatelepítését célozza. Újabb műfészkek kihelyezésével, fészekfelméréssel és téli etetéssel folytattuk a programot. Örömhír, hogy működési területünkön megtelepedett a hetedik sas pár is!

Madarak gyűrűzése

Hazánkban Csoportunk végzi legrégebben parti madarak gyűrűzését, 1986 óta folytatjuk nyári táborok keretében munkánkat a szegedi Fehér-tavon.

Énekesmadarak telepítése mesterséges odúkkal.

Megyénk rendkívül szegény az öreg, természetes odúkban gazdag erdőkben. Ezért fontos ez a munka: 12 odútelepen több mint ezer odú kezelését végzi csoportunk. A munkába iskolások is szívesen bekapcsolódnak.

Téli madáretetés

Tagjainknak segítünk hozzájutni a hazánkban telelő énekesmadarak téli eleségét adó napraforgóhoz. Nagyméretű madáretetőt üzemeltetünk Szeged több forgalmas helyén, például a Széchenyi téren és az Újszegedi Ligetben.

Középfeszültségű vezetékek oszlopainak szigetelése

Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztályának programja az elektromos hálózatok oszlopain tapasztalható nagymérvű madárpusztulás megelőzését tűzte ki célul. Az oszlopok felmérésével, az áramszolgáltatóval történő kapcsolattartással Csoportunk is részt vesz a munkában.

Kiadványok megjelentetése

"Puszta" majd "Himantopus" periodikák, "A Dél-Alföld madárvilága" c. könyv megírása, melyet a Somogyi Könyvtár adott ki 1980-ban. Rendszeres körlevelek tagjainknak (kéthavonta).

Madártani kutatások Szeged környékén

Az első madarász, aki nem restellt körülnézni Szeged és Temesvár környékén, Josef Natterer, a bécsi múzeum preparátora volt, 1804-ben gyűjtött a Fehér-tavon. Ebből az anyagból származnak a legrégebbi hazai madárpreparátumok, ezeket ma is őrzi a bécsi múzeum (Keve 1983). Nagyszentmiklóson a község plébánosa, Kuhn Lajos 1877-től 1900-ig szorgalmasan végzett madártani kutatásokat, és azokat publikálta is. Részt vett a Herman Ottó által szervezett "minta megfigyelő hálózat" munkájában. Szeged közelében még két munkatárs jelentkezett Hermannál erre a feladatra. Hönig István Sövényházán, Lakatos Károly pedig Horgoson végzett megfigyeléseket (Keve 1983). Lakatos Károly már 1878-ban Szegeden dolgozott. Sorra jelentette meg népszerű, igen élénk fantáziával megalkotott írásait, melyekkel sok barátot és kritikust is szerzett magának. Többször megfordult a Fehér-tavon, melyről szintén bővebben írt.
Zsótér László 1894-ben csatlakozott Herman munkatársaihoz. Az Aquila első kötetében már írt a fehér-tavi vékonycsőrű pólingról és a csigaforgatóról (Keve 1983). A. S. jelzéssel ismeretlen szerző emlékezett meg a Fehér-tóról 1899-ben. Teodorovits Ferenc Királyhalomról küldött madárvonulási adatokat 1909 és 1913 között. Győrffy István botanikus professzor 1922-tol szorgalmas munkatársa az Aquilának, 1923-tól 1932-ig Müller Péter alsóközponti tanító foglalkozott Szeged madárvilágával és madárvédelmével (Keve 1983). Ezek voltak a kezdetek, de a rendszeres kutatás Beretzk Péterig váratott magára. (ifj. Galiba Ferenc)

Önkéntesek

Munkánk java részét tagjaink végzik, saját szabadidejüket feláldozva a természetvédelem érdekében. Tagjaink száma mintegy 300 fő. Nagy részük fiatal, de az idősebbek többsége sem hivatásos szakember, hanem a madarak iránt érdeklődő ember. Szakmai feladataikat ökológus, biológus tagjaink segítségével végzik.

Csoportunk vezetői

dr. Molnár Gyula elnök mgabor(kukac)tvnetwork(pont)hu
Lovászi Péter gazdasági vezető shrike(kukac)freemail(pont)hu
Dr.Tokody Béla titkár tokodyb(kukac)gmail(pont)com
Vezetőségének tagjai:
Barkóczi Csaba barkoczi(kukac)hotmail(pont)com
Borbáth Erna erna200(kukac)citromail(pont)hu
Mészáros Csaba csabamadarasz(kukac)freemail(pont)hu
Kiss Orsolya orsolyakiss22(kukac)gmail(pont)com

Elérhetőségeink

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 708.
E-mail: mmecsongrad(kukac)freemail(pont)hu, csongrad(kukac)mme(pont)hu

Iroda: Szeged, Becsei u.3.

Telefon: 30/285-4919


Támogatóink

Programjaink természetesen nem működhetnének ilyen színvonalon, ha nem állna rendelkezésünkre az utazási-, anyag- és működési költségek fedezete. Ezeket főként pályázatok írásával szerezzük be, de támogatóink is szép számmal akadnak. Egy részük anyagi támogatást nyújt, más részük anyaggal, terembiztosítással, irodahasználattal segíti munkánkat.
Anyagi támogatóink a Szatuna Kft., Soltész & Soltész Kft., Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium voltak.

Köszönjük minden támogatónknak a segítséget, különösen a következőket: terembiztosítás - Bartók Béla Művelődési Központ, TIT (Szeged); Hódmezővásárhelyi programok szervezése - Walterné Böngyik Terike és Sirkó Zoltán; kiállítási stand biztosítása - a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Vásár szervezői; gyűrűzőtábor helybiztosítás - Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) Igazgatóság; pallósor-építés - Rappai Csavar Kft.; odúkészítés és napraforgó-osztás - id. Galiba Ferenc, Gabonakutató Kht.; Madármegfigyelő Világnapi segítség - Szegedfish Kft, a KNP Igazgatóság és a Szegedi Vadaspark munkatársai; faanyag biztosítása – Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Borsi Ferenc; valamint Ampovics Zsolt, Andrési Pál, Asbóth Norbert, Ábrahám Krisztián, Bakacsi Gábor, Bánfi Attila, Barkóczi Csaba, Barta Zsolt, Bérdi Gergő, Borbáth Erna, Csehó Gábor, Domján András, Faragó Ádám, Forrai Éva, Harry Fitzpatrick, id. Galiba Ferenc, ifj Galiba Ferenc, Göblyös Dávid, Gyarmati Gábor, Horváth Szatmár, Horváth Zoltán, Juhász Gőz Szilvia, Dr. Kasza Ferenc, Kiss Orsolya, Kiss Ákos, dr. Kókay Károly, Kotymán László, Kószó István, Lázár Bence, Lovászi Péter, Magony Péter, Mészáros Csaba, dr. Molnár Gyula, Mórocz Attila, Puskás József, †Puskás Lajos, Rózsa Gabriella, Rózsa Tibor, Sirkó Zoltán, Szűcs Péter, Szűcs Orsolya, Tokody Béla, dr. Torday László, Tóth Bálint, Vass Adrienn segítségét emeljük ki.
Köszönjük segítségüket, és mindazokét, akik nevét itt nem állt módunkban felsorolni.

MME

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet (MME) 1974-ben hozta létre 200 alapító tag. Az MME kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, amelynek fő célja a természet - ezen belül elsősorban a madarak - védelmének társadalmi támogatása. Céljai elérése érdekében az egyesület elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését. Növeli a természetvédelem támogatóinak körét, aktívan részt vesz az ifjúság természetvédő szemléletének kialakításában, természetvédelmi kutatásokat és védelmi programokat szervez és hajt végre, szaktanácsadással segíti a az állami és önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédő tevékenységét, együttműködik más nemzeti és nemzetközi természetvédelmi szervezetekkel a Föld biológiai sokféleségének megőrzése érdekében. Az MME közel 10 000 tagja 33 területi szervezet és 6 szakosztály (ragadozómadár-védelmi, vízimadár-védelmi, hüllő- és kétéltűvédelmi, gyűrűző- és vonuláskutató, környezeti nevelési valamint lepke- és szitakötővédelmi) keretében tevékenykedik országszerte. Az MME a BirdLife International magyarországi partnere.

Az MME címe: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon/fax: 1/275-6247
E-mail: mme(kukac)mme(pont)hu
www.mme.hu

BirdLife International

A BirdLife International - amelyet 1922-ben Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) néven alapítottak - a legrégebbi nemzetközi természetvédelmi szervezet. A Föld több mint 100 országában van képviselője. A BirdLife International a madarak és élőhelyeik védelmével járul hozzá a Föld biológiai sokféleségének és ezzel az egészséges emberi környezet megőrzéséhez. A szervezet tudományos eredmények alapján meghatározott természetvédelmi prioritásoknak megfelelően hajtja végre globális védelmi stratégiáját és regionális védelmi programjait, független nemzeti szervezetek részvételével.
www.birdlife.org

Jersey is de voetbalshirt met naam naam van een kledingstuk. Dit wordt gedragen als een goedkope voetbalshirts, pullover of poloshirt met lange armen basketbal kleding winkel. In tegenstelling tot moncler jas outlet het vest heeft het een trui, echter geen opening Voetbaltenue kind aan de voorkant.